De kunstenaarsbrigade Tine Van Lent

Tine Van LentDe kunstenaarsbrigade is een nieuwe serie van ‘Vrienden van…’ We beginnen met alle kunstenaars voor te stellen die meegewerkt hebben aan de alternatieve kinder kunstendag. Er wonen veel kunstenaars in het Rabot. Ongetwijfeld ken ik ze niet allemaal. En dan moeten we nog definiëren wat een kunstenaar is. Beeldend kunstenaars, auteurs, muzikanten… Rabotiens als jullie kunstenaars kennen, mail het door en wij gaan proberen een artikeltje aan hen te wijden.

Tine Van Lent en ik kenden elkaar niet, hoewel we buren zijn. Onze
achtertuinen grenzen aan elkaar. Tine 
Theunissen van Kopergietery heeft ons met elkaar in contact gebracht. Zij stelde voor om de compagnie ‘Alles loopt op rolletjes’ uit te nodigen. Een zeer originele en professionele groep, maar dat paste niet in mijn Wijk aan Zet budget.
Tine Van Lent doet animatie voor ‘Alles loopt op rolletjes’: creatieve workshops en kindergrime. We hebben een afspraak gemaakt en Tine stelde spontaan voor het affiche te ontwerpen. Omdat ik zelf mijn werk aan het afbouwen ben en nog dozen vol recup materiaal had staan, had Tine onmiddellijk het idee om hoedjes te maken uit gebruikte wijndozen. 

Tine komt oorspronkelijk uit Bornem en woont nog niet zo lang in het Rabot, maar doet verwoed haar best te integreren. Zij is lerares op een kunstschool in Temse en freelance illustrator en animator.

(Je kan haar werken vinden op www.tinevanlent.be en via facebook)

Juryleden Wijk aan Zet

Burgemeester Daniël Termont heeft het in zijn nieuwjaarsspeech vernoemd. Stad Gent kan en wil allerlei Wijk aan Zet initiatieven bekostigen, maar de Gentenaars moeten zelf het initiatief nemen. Dit geldt voor de projecten, die kunnen variëren van een straatbarbecue, rommelmarkt, stadswandeling, opfrissen van een citeetje, kinderkunstendag, sinterklaas tot ons digitale ‘Vrienden van…’. Maar Stad Gent gaat nog een stapje verder en laat de wijkbewoners zelf beoordelen welke initiatieven wel en niet beloond worden. Daarvoor zijn ze op zoek naar buurtbewoners, die voeling met hun buurt hebben en twee keer per jaar plaats in de jury willen nemen, in maart voor de februarironde en in oktober voor de septemberronde. Juryleden engageren zich voor een periode van twee jaar. Wie zich geroepen voelt om jurylid te worden kan zich tot 15 februari opgeven bij Gent info (09/210.10.10) Op 20 februari vindt er een officiële loting plaats door Gebiedsgerichte Werking. Alle kandidaten ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Nieuwjaarsreceptie van de burgemeester

Vanmorgen naar de nieuwjaarsreceptie van Stad Gent geweest. Zoals elk jaar was er veel volk. De nieuwjaarsspeech van Daniël Termont deed mij deugd. Hij vernoemde Wijk aan Zet. Lieve Gentenaren, de stad Gent betaalt, maar jullie moeten zelf het initiatief nemen. We hebben de afgelopen maanden in Rabotistan meerdere geslaagde Wijk aan Zet projekten gezien; de Viktor Frisstraat is opgefrist met hulp van kinderen uit de Mandala school. De alternatieve kinderkunstendag vond plaats in Toreke. Sinterklaas ging met zijn stoet naar Minus One. De alternatieve kinderkunstendag trok ongeveer honderd kinderen, sinterklaas het dubbele. Ook aan het Victor Frisprojekt hebben meer dan honderd kinderen meegewerkt. En onze ‘Vrienden van…’ is ook gefinancierd door Wijk aan Zet.

Facelift Victor Friscité (vervolg)

DSCN2943

In een vorig artikeltje hebt u al kunnen lezen dat ze in de Victor Friscité aan een ‘Wijk aan Zet’ project werken. Dit is het natuurlijke gevolg van het netheidscharter. Op gezette tijden vegen Lieve, Erik, Frederic, Sabine en andere buren de straat, onder het motto ‘een leuke buurt begint voor je deur’. In de cité zelf is er nog niet veel te zien. Tot nu speelt alles zich in de Mandala school af. Lees verder