Infovergadering vernieuwing site Rabottorens

RabottorenAfgelopen zaterdag was er een infovergadering in het buurthuis, specifiek voor de bewoners. Gisterenavond werd er in het groot auditorium van KAHO-Sint Lieven een infovergadering georganiseerd meer gericht naar alle geïnteresseerden in de wijk. Er zaten naar schatting honderd mensen in de zaal. Vier mensen namen het woord: Michiel Verhaverbeke (de architect), Vincent Vandersmissen (dienst stedenbouw), Tom Balthazar (schepen van wonen) en Thierry Rondas (WoninGent). Twee aspecten van deze werf werden afzonderlijk belicht. Hoe verloopt de afbraak en wat komt er voor in de plaats. Tom Balthazar gaf eerst uitleg waarom tot afbraak is besloten. Lees verder