Driekerkenviering

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Traditiegetrouw komen elk jaar, n.a.v. de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, de gemeenschappen van St-Jozef, de protestantse Rabotkerk en de Dominucusgemeenschap samen in een viering die gezamenlijk wordt voorbereid.

Ook dit jaar gaat de driekerkenviering door en wel op zondag 22 januari om 10.30 u. in de Maria Gorettikerk op de Blaisantvest.

Van harte welkom!

Toekomst van de parochie Sint-Jozef

Allicht weten jullie al dat de 24 parochies zoals deze in 9000 Gent bestaan, niet zullen kunnen blijven. De reden is niet moeilijk te raden: te weinig pastoors en het kerkpubliek dat kleiner wordt. In het bisdom en vooral in het dekenaat is er daar rond heel wat nagedacht, onderzoek gebeurd, vergaderd… Het resultaat is dat er 3 ankerparochies zullen overblijven: de Sint-Martinus parochie op Ekkergem, parochie van Sint-Pieters-buiten en H. Kerst parochie.
Onze Sint-Jozef parochie zal samen met Sivi behoren tot de Sint-Martinus parochie van Ekkergem. Tot deze parochie behoren al enkele jaren de parochies van Sint-Jan Baptist, van Malem en van Sint-Theresia. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2015 letterlijk de deuren van onze kerk te sluiten en geen vieringen meer te geven. Dat zou het lot zijn van alle parochies waar maar een heel kleine groep gelovigen meer zijn, weinig huwelijken, weinig begrafenissen, geen catechese meer…

Men is daarop terug gekomen en zolang er een pastoor is, bij ons dus zolang Koen er is, blijven er hier vieringen doorgaan. Maar uiteraard wordt er nu naar de toekomst gekeken. Er is al een hele tijd een samenwerkingsverband tussen de drie parochies die tot Ekkergem zullen behoren. We komen geregeld samen in het pastoraal beraad, zone west. Dat is vergelijkbaar met een parochieploeg waar alles wat liturgie, diaconie en vorming betreft, besproken wordt. Zo voorzien we vanaf januari een gezamenlijk parochieblad zodat we elkaar beter leren kennen, ook elkaars speciale vieringen en activiteiten.

Lees verder

Nieuwsbrief parochie Sint-Jozef en Rabot

Kerkbezoeken

De komende dagen komen heel wat scholen uit de provincie onze kerk bezoeken. Daar onze Rabotwijk heel wat gebedsplaatsen telt van verschillende erediensten komen hier de laatste tijd heel wat bewegingen en scholen op bezoek. Het valt op hoe weinig deze kinderen iets afweten van godsdiensten, zelfs bijna niks van de godsdienst van hun eigen ouders. Meestal luisteren ze vol belangstelling naar onze uitleg en leren ze op die manier ook andere religies kennen.

Lees verder

Nieuwsbrief parochie Sint-Jozef en Rabot

inhoud: Driekerkenviering; Lichtmis; programma Eetcafe Toreke,…

DRIEKERKENVIERING

Ondanks het slechte weer waren vorige zondag heel veel mensen samengekomen in de Dominicus-gemeenschap in de Maria Gorettikerk. Er werd gezongen, gebeden, geluisterd naar woorden van Goed Leven (L’chaim), uitgebeeld , kennis gemaakt met elkaar en geklonken op de toekomst. Het werd een deugddoend samenzijn

Lees verder

NIEUWSBRIEF PAROCHIE ST-JOZEF EN RABOTWIJK

ONS KERKGEBOUW

Ons kerkbestuur draagt zorg voor ons monumentaal en beschermd kerkgebouw.
De glasramen werden hersteld. Ze overweegt om op sommige (gevoelige) plaatsen
beschermnetten te laten plaatsen…
Ook de kerkpoort (naast de dagkapel) die toegang geeft tot de crypte is in herstel en wordt binnen enkele weken teruggeplaatst. We deden tijdens het Driekoningenweekeind een omhaling voor de verwarming van de kerk.

BENOEMING

Op 31 december 2012 werd onze pastor Koen Blieck door de bisschop Luc Van Looy, benoemd tot parochiaal administrator van de parochie St-Jozef in Gent. Hij vraagt samen met onze medewerkers verder zorg te dragen voor onze kerkgemeenschap.

Lees verder

In en rond Sint-Jozef

DRIEKERKENVIERING

Zondag 20 januari om 10.15 u.  –  kerk Maria Goretti (Opgeëistenstraat)

De Dominicusgemeenschap – de Protestantse Rabotkerk en de St-Jozefparochie houden er ter gelegenheid van de ‘Week der Eenheid der kerken’ een viering met als thema:

‘Op het leven!’  – L’echaim ! –

Iedereen (ook anders-gelovigen en kinderen): hartelijk welkom!

Lees verder

In en rond Sint-Jozef

DRIEKERKENVIERING

Op zondag 20 januari om 10.15 u. vieren – ter gelegenheid van de week van de Eenheid –  de drie geloofsgemeenschappen op het Rabot hun gemeenschappelijk geloof in de Dominicus, Maria Gorettikerk.
Wie zijn onze verschillende geloofsgemeenschappen en wat doen ze hier?

AAN GODS LIEFDE TOEVERTROUWD
Louisa Pallemans (°1922), echtgenote van Gerard Spiesschaert

DOMINICUS

Zoek je een plek om het leven te vieren in zijn broze en toch sterke kracht?
Inspiratie en vuur om op jou plek in de Gentse Rabotwijk het leven betekenisvol te houden?
een moment van rust en bezinning?
Voel je je ontheemd in de bijbels-christelijke traditie en wil je weer wat thuiskomen, met en bij tochtgenoten? Lees verder

Nieuwjaarsbrief van pastoor Koen

BIJ DIT BEGIN…..

wens ik jullie allemaal een goede gezondheid en alle liefs samen met zo velen met wie jullie het leven delen!

Dank ook voor de steun en de vriendschap die ik dagelijks krijg van zo velen: huisgenoten, medewerk(st)ers en bondgenoten, mensen die bekommerd zijn en hier werken aan ‘goed leven’.

Het afgelopen jaar hebben we met heel velen gewerkt aan een dagelijkse ontmoetingsplaats: ‘Eetcafé Toreke‘ kwam tot stand en het werd een onverhoopt succes: heel veel mensen zijn zeer enthousiaste bezoekers geworden, een tref- en eetpunt in onze wijk.

Lees verder