Nieuwsbrief parochie Sint-Jozef en Rabot

Kerkbezoeken

De komende dagen komen heel wat scholen uit de provincie onze kerk bezoeken. Daar onze Rabotwijk heel wat gebedsplaatsen telt van verschillende erediensten komen hier de laatste tijd heel wat bewegingen en scholen op bezoek. Het valt op hoe weinig deze kinderen iets afweten van godsdiensten, zelfs bijna niks van de godsdienst van hun eigen ouders. Meestal luisteren ze vol belangstelling naar onze uitleg en leren ze op die manier ook andere religies kennen.

KERKBESTUUR

Zondag 17 februari is er na de hoogmis kerkbestuur in de pastorie.

ONZE LEVENSWIJZE OMWOELEN?

Wie spreekt er nu nog van ‘vasten’, tenzij om wat af te slanken? Kerkelijke voorschriften werden versoepeld en tot bijna niets herleid. Maar de echte betekenis van ‘vasten’ is eerder verruimd dan versmald. Een versoberingperiode waarin je de echte vragen niet ontvlucht. Groeien naar een ‘cultuur van het genoeg’, in plaats van het opdrijven van de consumptiedrang.

En… daaraan verbonden: een tijd van solidariteit. In dat kader past de campagne van Broederlijk Delen. Dit jaar kijken we naar mensen in Oeganda die honger en ondervoeding willen bannen

door de uitbouw van duurzame landbouw. Als symbool staat ‘de hak’ om de aarde open te maken, zuurstof te geven, zodat er vruchtbaarheid kan zijn.

De hak erin!

Het is ook een opdracht voor ons:  de aarde van onze levenswijze mag omgewoeld worden. En zie ook : www.dagenzondervlees.be Minder vlees eten is ook goed voor het Zuiden.

VASTENKALENDERS

‘Kiezen en delen’ liggen te koop achteraan de kerk.

ASWOENSDAGVIERING

Gaat op woensdag 13 februari om 19 u. door in de kerk van St-Vincentius (Maïsstraat).

FILMVOORSTELLING

Zaterdag 23 februari (15 u.)

Documentaire MUFFIN MAN

(aansluitend: gesprek met Muffin Man)

 

‘The Muffinman’ schetst een portret van Steven De Geynst. Hij kreeg in eerste aanleg een gevangenisstraf van 6 maanden (voorwaardelijk) voor het stelen van muffins uit een afvalcontainer van Carrefour in Rupelmonde.

We volgen Steven in zijn strijd tegen voedselverspilling tot in het Hof van Beroep in Gent, waar de vrijspraak volgt.

Deze film levert een bijdrage in het debat rond een steeds belangrijk maatschappelijk thema

‘hoe verantwoord omgaan met een kostbaar goed dat voedsel is?’

Na de documentaire volgt een uitgebreide babbel met Steven De Geynst alias The Muffinman over voedselverspilling en de houdbaarheid van onze producten.

 

SINT-JOZEF

zaterdag 16 februari

18.00 u. gezongen eucharistieviering t.e.v. O.L.Vrouw uit dank en t.i.v. familie D’ Heldt

zondag 17 februari

10.00 u. gezongeneucharistieviering t.e.v. O.L.Vrouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.