Neem deel aan de gespreksavonden circulatieplan binnenstad: 9 september

De mobiliteit van onze stad belangt ons allen aan. De Stad Gent zet hier opnieuw een historische stap. Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en van het voetgangersgebied in 1997, kiest het stadsbestuur opnieuw resoluut voor een andere, meer duurzame mobiliteit voor Gent. Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent mikt op het verder verbeteren van de leefkwaliteit in de stad, op een betere bereikbaarheid voor iedereen en op meer verkeersveiligheid.

Een cruciaal onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan is het circulatieplan binnenstad. Het is gesteund op een aantal strategische keuzes en vormt de sleutel om deze doelstellingen te realiseren. Concreet vertaalt zich dat onder meer in:

  • het invoeren van zone 30 in het volledige gebied binnen de stadsring (R40);
  • een uitbreiding van het bestaande voetgangersgebied;
  • een betere doorstroming van het openbaar vervoer;
  • een versterking van de fietsinfrastructuur;
  • een goede bereikbaarheid voor auto’s met bestemming stadscentrum, via de kortste weg vanop de verdelende stadsring.

Het plan voorziet hiervoor een opdeling van de Gentse binnenstad in zeven sectoren, met het maximaal weren van het doorgaand verkeer door op enkele strategische plaatsen te knippen.

Het stadsbestuur gaat graag met u in gesprek. Als bewoner kent u immers de concrete situatie in uw onmiddellijke buurt als geen ander. Het Gentse Mobiliteitsbedrijf engageert zich om de voorstellen te onderzoeken op hun haalbaarheid en/of wenselijkheid.

In het kader van dit circulatieplan organiseren we maar liefst zeven gespreksavonden, voor iedere sector één. Op die manier kunt u als bewoner of handelaar kennis nemen van het circulatieplan en hierover in gesprek gaan. Op de gespreksavonden komt enkel het circulatieplan aan bod, niet de andere principes uit het mobiliteitsplan.

De zesde gespreksavond gaat door op 9 september 2015 om 20u. Het betreft het RabotBlaisantvest.

Op de avond wordt er gestart met een algemene informatieve inleiding over het circulatieplan. Nadien is er de mogelijkheid om aan verschillende gesprekstafels in dialoog te gaan over het circulatieplan in het omschreven gebied.

De avond zal specifiek gericht  zijn op wat er voor die betreffende sector van toepassing is. Deze gespreksavonden hebben plaats in Eetcafé toreke – Vlotstraat 22, 9000 Gent. Interesse? Schrijf u in via http://go.gent.be/circulatieplan of via Gentinfo  (09 210 10 10). U kunt Gentinfo contacteren van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.

 

Reacties zijn gesloten.