Koninklijke Dekenij Blaisantvest-Gasmeterlaan

Monument oorlogslachtoffersDe Koninklijke Dekenij Blaisantvest-Gasmeterlaan bestaat niet meer. De oorsprong van deze dekenij was de inhuldiging in 1920 van het monument voor oorlogsslachtoffers aan de Blaisantvest. De bewoners verenigden zich onder de naam ‘braderij Plezante Vest-Gasmeterlaan en aanpalende’. Ze organiseerden elk jaar, ongeveer de tweede zaterdag van augustus, een feest rond de inhuldigingsdatum van dit oorlogsmonument. In 1946 sloten ze  zich aan bij het Verbond der dekenijen. Op hun inschrijvingsblad was vermeld dat zij op dat ogenblik 550 leden telden waaronder niet minder dan 30 caféuitbaters. Vanaf 1956 mag ze zich Koninklijk noemen. In de buurt woonden veel schippers, andere hadden er hun domicilie. De Blaisantvest was toen nog niet gedempt. De deken en dekenin waren bekende figuren uit de scheepvaartwereld. De laatste jaren vormden de gepensioneerde schippers met hun familie het leeuwenaandeel in het dekenij leven in deze buurt. Van de schipperscafés op de hoekpandjes is weinig terug te vinden. De meeste zijn woonhuis of nachtwinkel geworden. Van de schipperspopulatie valt na goed zoeken hier en daar nog iets te bespeuren. Het monument heeft het langer uitgehouden. Het is onlangs teruggeplaatst in de nieuwbouw bij de Gaardeniersbrug.

Reacties zijn gesloten.