Infovergadering vernieuwing site Rabottorens

RabottorenAfgelopen zaterdag was er een infovergadering in het buurthuis, specifiek voor de bewoners. Gisterenavond werd er in het groot auditorium van KAHO-Sint Lieven een infovergadering georganiseerd meer gericht naar alle geïnteresseerden in de wijk. Er zaten naar schatting honderd mensen in de zaal. Vier mensen namen het woord: Michiel Verhaverbeke (de architect), Vincent Vandersmissen (dienst stedenbouw), Tom Balthazar (schepen van wonen) en Thierry Rondas (WoninGent). Twee aspecten van deze werf werden afzonderlijk belicht. Hoe verloopt de afbraak en wat komt er voor in de plaats. Tom Balthazar gaf eerst uitleg waarom tot afbraak is besloten. De blokken waren alle drie aan grondige renovatie toe, sanitair, leidingen, electriciteit, trappen, liften… en die werken konden niet uitgevoerd worden in bewoonde toestand. De renovatiewerken waren kostelijk en daarna zit je nog steeds met drie oude gebouwen. Thierry Rondas gaf uitleg over het verloop van de afbraak. Momenteel worden de appartementen van binnen ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf. Met name het verwijderen van astbest moet zorgvuldig gebeuren. Wanneer dat klaar is wordt er een enorme kraan geïnstalleerd, die de toren laag voor laag gaat afknabbelen. Vincent Vandersmissen legde de gevolgen uit voor de buurtbewoners. Zo zullen de bushaltes op het Griendeplein uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk verplaatst worden. Ook het autoverkeer wordt omgeleid. Hij schat dat dit drie à vier weken gaat duren. Tot slot legde Michiel uit wat er in de plaats gaat komen. Ten eerste is er gekozen voor een meer evenwichtig schaalverschil tussen de hoogte van de bestaande huizen en de nieuwbouw. Er komen acht kleine blokken, die variëren van 4 tot 8 etages. Elk blok heeft een iets andere vorm. Er wordt gewerkt aan optimale lichtinval. Dit aspect is bij de bestaande blokken fout gelopen. Op het laatste moment is de positie van een van de torens gedraaid, zodat bij het blok ernaast een gedeelte van het zonlicht verloren ging. De nieuwe blokken komen haaks op de Opgeïstelaan te staan. De bedoeling is de doorgang naar het Prinsenhof en naar het centrum te bevorderen.  Dit blijft het heikele punt in het plan. Hoe laat je fietsers en voetgangers veilig oversteken op de Opgeïstelaan. Verkeerslichten plaatsen blijkt geen optie, omdat er een klein eindje verder verkeerslichten staan. Een tunnel of brug zou gepast zijn, maar dat is niet voorzien. De appartementen worden niet dieper dan de achterkant van het gerechtsgebouw, zodat het Rabotpark doorgetrokken kan worden tot aan het Griendeplein. Tussen de appartementen komen groene zones, sommige privé (uitsluitend voor de bewoners) en sommige publiek. En tot slot wordt kanaal de Lieve, dat bij de Torekes is gedempt, weer een stukje blootgelegd, ongeveer tot aan de Filips Van Cleeflaan. In de nieuwe gebouwen komen ook buurtvoorzieningen zoals een wijkgezondheidscentrum en is er ruimte voor winkeltjes. Verder is er nog uitleg gegeven over wat er administratief en financieel allemaal bij zo’n project komt kijken plus de planning. De vrijkomende  grond van de afgebroken toren blijft ongeveer een jaar braak liggen. De aannemer is wel verplicht daar gras te zaaien, zodat het tijdelijk als voetbalveldje of iets dergelijks kan worden benut. Daarna was er nog een half uurtje gelegenheid tot het stellen van vragen.

Reacties zijn gesloten.