Boekvoorstelling Voortman

Op dinsdag 8 december stelt Mark Scholliers zijn boek “Voortman. De begindagen van de Gentse katoenindustrie” voor.Voortman

WAAR: MIAT, Museum over Industrie, Arbeid en Textiel, Minnemeers 9, 9000 Gent
PROGRAMMA: start om 20u

Verwelkoming door Pieter Borghart
Mark Scholliers over Voortman
Voorlezen van enkele fragmenten
Slotwoord door Marie Christine Laleman
Receptie
INTERESSE?
Schrijf in vóór 1 december via info@academiapress.be met vermelding van
• naam en adres
• het aantal aanwezige personen
• het aantal gewenste gesigneerde exemplaren

Uitnodiging Boekvoorstelling Voortman

Reacties zijn gesloten.