Tondelier vereeuwigt Gilbert Temmerman

Op 23 april besliste de gemeenteraad dat de Tondelier-wijk een Gilbert

Temmermanplein, een Gilbert Temmermanpad en een Gilbert Temmermandoorgang krijgt.

Gilbert Temmerman (°1928, +2012) was onder meer gemeenteraadslid (1958-1994), schepen (1971-1976) en burgemeester van Gent (1989-1994) en was de oom van oud-schepen Karin Temmerman.

Als ‘schepen van Regieën’ was Gilbert Temmerman verantwoordelijk voor de EGW, de ‘Electriciteits-, Gas- en Waterdiensten’ van de Stad Gent. De EGW heeft het toenmalige Gentse stadsgasverwarmingsnet verder uitgebreid. De Tondelier-wijk is sinds 2017 aangesloten op het stadswarmtenet dat wordt gevoed door de energiecentrale aan de Ham, uitgebaat door EDF Luminus.

In het huidige Tondelier-gebied stond vroeger een gebouw van dat stedelijke nutsbedrijf EGW. De oude bibliotheek naast AC Zuid, nu het hoofdkwartier van tijdelijke invuller NEST, is ook een voormalig gebouw van EGW. De energetische link tussen Gilbert Temmerman en Tondelier aan de Gasmeterlaan wordt dus vereeuwigd.

Trouwens: de eerste anti-parkeerpaaltjes die destijds in de Gentse binnenstad verschenen, kregen als bijnaam ‘Gilbertjes’.

Eerder kreeg Tondelier een Koen Blieckplein en Koen Blieckpad, genoemd naar de wijkpastoor van het Rabot die in 2015 overleed.

De krant ‘Het Laatste Nieuws’ kondigde in januari 2018 het openbaar onderzoek aan in verband met deze naamgeving.

 

Investeer mee in de zonnepanelen op de daken van VIP-school De Toren van Babel/CVO De Bargie

EnerGent en de stad Gent organiseren een info-avond over de plaatsing van zonnepanelen op daken van VIP-school De Toren van Babel/CVO De Bargie. Je krijgt informatie over de installatie op deze locatie, de mogelijkheid tot participeren en het project in zijn geheel.

Wanneer? Dinsdag 22 mei om 18u30

Waar? Bargiekaai 1, 9000 Gent Lees verder

Burgerbudget / Wijk in de steigers

Donderdag 26 januari kan je in Barabot (Vlotstraat 22) zoals altijd vanaf 19 uur terecht voor de leuke sfeer, een drankje en een spaghetti.

Daarbovenop staat het volgende op het programma:

– brainstorm burgerbudget:  https://ookmijn.stad.gent/burgerbudget/voorstellen

– zitmoment wijk in de steigers: https://stad.gent/wonen-verbouwen/nieuws-evenementen/stad-gent-ondersteunt-renovaties-rabot-blaisantvest-met-nieuw-stadsvernieuwingsproject-wijk-de-steigers

Heb je nu al ideëen of suggesties ivm het burgerbudget? Geef ze dan gerust door aan josefien.maes@stad.gent

Publieksavond ‘Rechtvaardig en Solidair Wonen’

De Toekomstfabriek en Samenlevingsopbouw Gent organiseren op woensdag 1 april vanaf 19.30 uur een publieksavond over Rechtvaardig en Solidair Wonen. Dit gaat door in de Sint-Jozefkerk, Wondelgemstraat. Einde voorzien om 22 uur.

Laat je inspireren tijdens een van de woonsalons, bekijk de reportage in première en wees getuige van een bijzonder interactief debat met Trui Maes (CLT Gent, Samenhuizen vzw), Tom Balthazar (Schepen wonen Gent), Anika Depraetere (OASeS) en Pascal Dedecker (KUL). Moderatie: Pascal Debruyne.

http://www.eenanderland.be/portfolio-post/publieksavond-rechtvaardig-en-solidair-wonen-1-april-2015/

Infoavond Bruggen naar Rabot

Op woensdag 28 januari 2015 gaat er van 20 uur tot 22 uur in Minus One, JOC, Opgeëistenlaan 455 een informatieavond door over de ontwerpplannen voor :

– Ijzendijkestraat, Watervlietstraat, Oosteeklostraat

– Toegang AZ Sint-Lucas en Vogelenzangpark

– Uitbreiding Rabotpark

Sprekers zijn Tom Balthazar, Filip Watteeuw, Dirk De Baets, Katrijn de Roder en David Danneels.

Durf vergelijken!

Op woensdag 19 november en dinsdag 25 november kan je van 9 uur tot 12 uur in het buurtcentrum terecht om de aanbiedingen van gas- en elektriciteitsleveranciers via eenvoudige tools op het internet met elkaar te vergelijken.

560198_666754756776618_4447385649399573779_n 1486181_666754900109937_6517920944685809700_o