Driekerkenviering

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Traditiegetrouw komen elk jaar, n.a.v. de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, de gemeenschappen van St-Jozef, de protestantse Rabotkerk en de Dominucusgemeenschap samen in een viering die gezamenlijk wordt voorbereid.

Ook dit jaar gaat de driekerkenviering door en wel op zondag 22 januari om 10.30 u. in de Maria Gorettikerk op de Blaisantvest.

Van harte welkom!

Overlijden Pastoor Koen Blieck

koenMet heel veel spijt melden we jullie het overlijden van Koen Blieck, pastoor van de wijk en zoals iedereen wel weet heel erg geëngageerd.

Hij is de man die heel veel belang hechtte aan het samenwerken en bruggen bouwen tussen de verschillende bewonersgroepen én religies. Hij was ook één van de grote supporters van de website www.vriendenvanhetrabot.be.

De begrafenisplechtigheid gaat door op zaterdag 28 februari om 11u in de Sint Jozefkerk in de Wondelgemstraat.

We zullen hem missen in de wijk!

Toekomst van de parochie Sint-Jozef

Allicht weten jullie al dat de 24 parochies zoals deze in 9000 Gent bestaan, niet zullen kunnen blijven. De reden is niet moeilijk te raden: te weinig pastoors en het kerkpubliek dat kleiner wordt. In het bisdom en vooral in het dekenaat is er daar rond heel wat nagedacht, onderzoek gebeurd, vergaderd… Het resultaat is dat er 3 ankerparochies zullen overblijven: de Sint-Martinus parochie op Ekkergem, parochie van Sint-Pieters-buiten en H. Kerst parochie.
Onze Sint-Jozef parochie zal samen met Sivi behoren tot de Sint-Martinus parochie van Ekkergem. Tot deze parochie behoren al enkele jaren de parochies van Sint-Jan Baptist, van Malem en van Sint-Theresia. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2015 letterlijk de deuren van onze kerk te sluiten en geen vieringen meer te geven. Dat zou het lot zijn van alle parochies waar maar een heel kleine groep gelovigen meer zijn, weinig huwelijken, weinig begrafenissen, geen catechese meer…

Men is daarop terug gekomen en zolang er een pastoor is, bij ons dus zolang Koen er is, blijven er hier vieringen doorgaan. Maar uiteraard wordt er nu naar de toekomst gekeken. Er is al een hele tijd een samenwerkingsverband tussen de drie parochies die tot Ekkergem zullen behoren. We komen geregeld samen in het pastoraal beraad, zone west. Dat is vergelijkbaar met een parochieploeg waar alles wat liturgie, diaconie en vorming betreft, besproken wordt. Zo voorzien we vanaf januari een gezamenlijk parochieblad zodat we elkaar beter leren kennen, ook elkaars speciale vieringen en activiteiten.

Lees verder

BEZOEK BIJ DE BOEDHISTISCHE GEMEENSCHAP

Zondag 28 september

Op onze Rabotwijk is er een Boeddhistische gemeenschap aan de Elyzeese Velden 108. We worden met zijn allen op deze zondagnamiddag uitgenodigd.

– 14.00 u. Kennismaking met muziek en zang
– 15.00 u. Tentoonstelling, rondleiding boeddhistische prenten
– 15.30 u. Voorstelling Gents Boeddhistische groepen
– 17.00 u. Kennismaking Boeddhistische meditatie
– 17.30 u. Hapje en drankje

Driekerkenviering in Sint-Jozefkerk

Op zondag 19 januari werd in de Sint-Jozefkerk (Wondelgemstraat) een Driekerkenviering gehouden. Dit is een viering met als doel dat de drie geloofsgemeenschappen op het Rabot (de parochie Sint-Jozef, de protestantse Rabotkerk en de Dominicusgemeenschap Maria Goretty) naar elkaar toegroeien door regelmatig samen iets te organiseren. Voor de derde keer hebben zij dit initiatief genomen met als thema ‘Verbinding’.Er waren 170 deelnemers.  Er werd een omhaling gehouden voor het Vluchtelingenwerk op het Rabot. Dit bracht 520€ op. (Foto’s: Jos Jacobs)

Gratis proeflessen in de nieuwe karateclub op de Elyzeese Velden

karateSinds april 2012 vorig jaar heeft de wijk Rabot een karateclub:  Roma Seiwakai Goju-Ryu Karate Club Gent

Ze zijn de enige erkende Seiwakai Goju-Ryu Karate school (Belgische Goju-Ryu Karate Associatie, Vlaamse Karate Federatie, Stad Gent) in Gent en in Oost- en West-Vlaanderen.

Gedurende de hele maand januari 2014 kunnen nieuwe kandidaten drie gratis proeflessen volgen om daarna te kunnen beslissen of ze willen blijven. Lees verder

Wereldaidsdag

WereldaidsdagVandaag is het Wereldaidsdag. In de Protestantse Rabot Kerk viel niet naast het bekende logo te kijken en werd er tijdens de kerkdienst met een litanie speciale aandacht aan geschonken.

Voor de meer dan 50 landen die nieuwe infecties met HIV hebben gestabiliseerd of zelfs teruggedrongen met meer dan 25% in 10 jaar tijd,

Heer, wij danken u. De volledige tekst is te lang voor publikatie in ‘Vrienden van…’

Offerfeest

OfferfeestGisteren eindigde de hadj – de bedevaart naar Mekka- en vond het Offerfeest plaats. Het feest wordt ook wel ‘slachtfeest’ of ‘het grote feest’ genoemd. De Moslims herdenken met het Offerfeest, de dag waarop de profeet Ibrahim zijn zoon wilde offeren. God liet hem echter toe zijn zoon te vervangen door een ram. Een deel van het geslachte schaap houdt de familie zelf, de rest wordt geschonken aan familieleden, buren en armen. Vandaar dat je vandaag veel Raboteurs van Turkse en Marokkaanse herkomst met grote stukken vlees door de straat zag lopen. Sommigen gebruikten daarvoor zelfs winkelkarretjes.

Het ritueel slachten van schapen zorgt in sommige steden voor controverse. Daarom gaan sommige Moslims ertoe over om vandaag een bedrag te storten aan een humanitaire instelling, die daarmee  vlees verdeelt in arme landen. Daarmee hebben zij op een andere manier aan hun godsdienstige plicht om ‘te delen’ voldaan.

Crypte onder de St Jozefkerk

De geschiedenis van de Sint Jozefkerk in de Wondelgemstraat is een verhaal dat de pastoor Koen Blieck graag vertelt.
De kerk is een beschermd monument, en heeft inderdaad een prachtig interieur.
De crypte onder de kerk, eveneens beschermd, is evenwel in de vergetelheid geraakt. Zelfs monumentenzorg is in de loop der jaren vergeten om voor deze ruimte zorg te dragen. De crypte, een enorme ruimte, staat al decennia lang buiten gebruik, en is dan ook in beroerde toestand.
Door de pastoor en de kerkraad, samen met het stadsbestuur, wordt gezocht naar een buurtgerichte invulling voor deze ruimte.
In dit kader wordt er een bezoekgelegenheid voorzien voor geinteresseerden, onder leiding van de wijkregisseur Stefaan Vervaet, op maandag 21 oktober om 20 u.
Wie belangstelling heeft is welkom voor dit bezoek. Afspraak aan de hoofdingang van de kerk.

Het voedselteam Rabot in de kerk én in het Nieuwsblad

voedselteamSamen lokaal en duurzaam voedsel aankopen is hip in Gent. Vijf jaar geleden waren er slechts vijf voedselteams in de stad, vandaag zijn dat er zestien. Meer dan 130 mensen staan op de wachtlijst om bij een voedselteam aan te sluiten, maar de depots liggen niet voor het rapen. Koen De Blieck, pastoor van het Rabot, stelde alvast zijn kerk open.

Klik hier voor het volledige artikel.

Japans Cultureel Centrum vzw in Sint-Jozefkerk

Er was veel belangstelling voor de kalligrafie demonstratie en de Dharma-lezing van het Japans Cultureel Centrum in de Sint-Jozefkerk gisterenavond. Onder de aanwezigen heb ik weinig inwoners van het Rabot herkend. Er is ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Als pastoor Koen Blieck mij niet persoonlijk had verwittigd, was ik niet op de hoogte geweest. Deze demonstratie was in samenwerking met het boedhistisch centrum op de Elyzeese Velden en de Kerkenraad. Eerst kregen we in het Japans uitleg over wat zen is. Dit werd vervolgens vertaald in het engels. Dit deed me  denken aan de hilarische film ‘Lost in Translation’ van Sofia Coppola met Scarlett Johansson en Bill Murray. Wie geen japans of engels sprak bleef een beetje op zijn honger zitten. Daarna kalligrafeerde de meester een aantal teksten met een groot penseel en zelfbereide zwarte inkt op het kenmerkende lang smalle formaat. Hoewel er ook enkele werken op vierkant formaat werden gemaakt. Tot slot was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zen-Kalligrafie in de Sint Jozefkerk

Zen Sangha

Aanstaande vrijdag 28 juni om 19 uur geeft Shodo Harada Roshi een kalligrafiedemonstratie, gevolgd door een Dharma lezing in de Sint Jozefkerk. Inkom 5€. Shodo Harada Roshi is een internationaal erkende zen-meester uit de Rinzai-traditie en hoofd van de wereldwijde boeddhistische gemeenschap One Drop Zendo.

Er zijn meerdere boeddhistische centra in Gent. Eén ervan bevindt zich op de Elyzeese Velden, niet ver van Steinerschool De Teunisbloem. Het heet Zen Sangha  en staat onder leiding van zenleraar Frank De Waele Sensei.

Wanneer je Zen Sangha niet kent loop je het gemakkelijk voorbij. Het zit verscholen in een  pand dat vroeger dienst deed als melkfabriek. Ik heb het zelf leren kennen tijdens een drie-kerken-wandeling. We begonnen bij de katholieke Sint-Jan Baptistkerk
op het Emilius Seghersplein, brachten daarna een bezoek aan Zendo en eindigden in een moskee even verderop.In elke gebedsruimte werd een korte uitleg gegeven.

Nieuwsbrief parochie Sint-Jozef en Rabot

Kerkbezoeken

De komende dagen komen heel wat scholen uit de provincie onze kerk bezoeken. Daar onze Rabotwijk heel wat gebedsplaatsen telt van verschillende erediensten komen hier de laatste tijd heel wat bewegingen en scholen op bezoek. Het valt op hoe weinig deze kinderen iets afweten van godsdiensten, zelfs bijna niks van de godsdienst van hun eigen ouders. Meestal luisteren ze vol belangstelling naar onze uitleg en leren ze op die manier ook andere religies kennen.

Lees verder

Nieuwsbrief parochie Sint-Jozef en Rabot

inhoud: Driekerkenviering; Lichtmis; programma Eetcafe Toreke,…

DRIEKERKENVIERING

Ondanks het slechte weer waren vorige zondag heel veel mensen samengekomen in de Dominicus-gemeenschap in de Maria Gorettikerk. Er werd gezongen, gebeden, geluisterd naar woorden van Goed Leven (L’chaim), uitgebeeld , kennis gemaakt met elkaar en geklonken op de toekomst. Het werd een deugddoend samenzijn

Lees verder

NIEUWSBRIEF PAROCHIE ST-JOZEF EN RABOTWIJK

ONS KERKGEBOUW

Ons kerkbestuur draagt zorg voor ons monumentaal en beschermd kerkgebouw.
De glasramen werden hersteld. Ze overweegt om op sommige (gevoelige) plaatsen
beschermnetten te laten plaatsen…
Ook de kerkpoort (naast de dagkapel) die toegang geeft tot de crypte is in herstel en wordt binnen enkele weken teruggeplaatst. We deden tijdens het Driekoningenweekeind een omhaling voor de verwarming van de kerk.

BENOEMING

Op 31 december 2012 werd onze pastor Koen Blieck door de bisschop Luc Van Looy, benoemd tot parochiaal administrator van de parochie St-Jozef in Gent. Hij vraagt samen met onze medewerkers verder zorg te dragen voor onze kerkgemeenschap.

Lees verder

In en rond Sint-Jozef

DRIEKERKENVIERING

Zondag 20 januari om 10.15 u.  –  kerk Maria Goretti (Opgeëistenstraat)

De Dominicusgemeenschap – de Protestantse Rabotkerk en de St-Jozefparochie houden er ter gelegenheid van de ‘Week der Eenheid der kerken’ een viering met als thema:

‘Op het leven!’  – L’echaim ! –

Iedereen (ook anders-gelovigen en kinderen): hartelijk welkom!

Lees verder

In en rond Sint-Jozef

DRIEKERKENVIERING

Op zondag 20 januari om 10.15 u. vieren – ter gelegenheid van de week van de Eenheid –  de drie geloofsgemeenschappen op het Rabot hun gemeenschappelijk geloof in de Dominicus, Maria Gorettikerk.
Wie zijn onze verschillende geloofsgemeenschappen en wat doen ze hier?

AAN GODS LIEFDE TOEVERTROUWD
Louisa Pallemans (°1922), echtgenote van Gerard Spiesschaert

DOMINICUS

Zoek je een plek om het leven te vieren in zijn broze en toch sterke kracht?
Inspiratie en vuur om op jou plek in de Gentse Rabotwijk het leven betekenisvol te houden?
een moment van rust en bezinning?
Voel je je ontheemd in de bijbels-christelijke traditie en wil je weer wat thuiskomen, met en bij tochtgenoten? Lees verder