De eerste Tondeliers

Daar wonen ze, de eerste Tondeliers!

Vanochtend 26 april heet Tondelier de allereerste bewoners welkom van de allereerste appartementen in Nieuwe Molens Gent! Er komen wekelijks nog bewoners bij. Ondertussen gaat ook gebouw Krono steeds hoger.

Blijven plakken

50jaarmigratieMeer dan 50 jaar migratie naar Gent

Onze wijk Rabot die we nu kennen, is het resultaat van een hele reeks migratiestromen.Velen zijn hier ‘blijven plakken’. Vandaag hebben één op vijf Gentenaars een andere origine.

Het STAM wekt dit jaar deze kleurrijke migratiegeschiedenis tot leven, niet in het museum maar in onze buurten zelf. Blikvangers op straat maken het migratieverleden van onze stad zichtbaar.
Er zijn wandelroutes en gidsen. Die vertellen spannende, persoonlijke en verrassende verhalen.Zo maken wij kennis met een aantal opmerkelijke figuren uit het Gentse migratieverleden. Lees verder

Gents-Turks theater

Vandaag werkte een groep jongeren van Turkse afkomst in Minus One aan een toneelstuk. De jongeren zijn onder leiding van een regisseur op zoek naar het verhaal van hun ouders en grootouders, of met andere woorden 50 jaar migratie. Waarom zijn ze naar hier gekomen, hoe is de integratie verlopen, hebben ze spijt, hebben ze heimwee? Ze schrijven zelf de tekst. Het toneelstuk wordt op 27 april in Gent opgevoerd. Waar precies was nog niet helemaal duidelijk.

Reactie Rudi Rotthier

Met verbazing heb ik uw laatste artikel gelezen. Het handelt over een man die 32 is. De tijd dat schipperskinderen niet naar school gingen ligt vijftig jaar achter ons. Ze vallen nu  onder de wet op de leerplicht, net zoals kermis- en circuskinderen. Schippers kunnen subsidie krijgenals ze de internaatskosten niet kunnen betalen.

Er wonen de laatste jaren minder gezinnen op schepen. Steeds meer schippersvrouwen gaan met hun kinderen aan de wal wonen. Schippers hebben zich zwaar verweerd, toen de regering de schippersinternaten wilde opheffen en hun kinderen samen met allerlei boefjes in instellingen wilden plaatsen. Ze zijn in hun gevecht geslaagd. In onder andere Evergem, Rotterdam en  Nijmegen zijn nog steeds specifieke schippersinternaten. Op deze internaten worden geen kinderen toegelaten met opvoedingsproblemen.

Verhuis Fortis kantoor

Fortis 7Het kantoor van Fortis van de Wondelgemstraat verhuist over enkele weken naar de voormalige Lippensfabriek op de Kolveniersgang 2. Dit gebouw maakte evenals het Manchestergebouw, ooit deel uit van de Hemptinne, de textielfabriek uit de 19e eeuw. Het  werd een paar jaar geleden ei zo na afgebroken. Een sterke lobby voor het behoud van industrieel erfgoed heeft het uit de klauwen van de sloophamers weten te redden. Aan de buitenkant is het gebouw nagenoeg ongewijzigd. Binnen zijn de nodige veranderingen doorgevoerd, waardoor de industriële sfeer verloren is gegaan. De voor die tijd kenmerkende gietijzeren palen zijn ‘weggemoffeld’ achter witte zuilen. Door de verlaagde plafonds komen de karakteristieke ramen minder tot hun recht. En door het opdelen van de gigantische vloeroppervlakte in kantoren is het geheel wat ‘hokkerig’ geworden.

Het kantoor op de Wondelgemstraat sluit op 15 november om 12u30. Het nieuwe kantoor opent haar deuren op 22 november.

Le Rabot est un quartier raboteux

Zelfs in de vakantie word je soms aan het Rabot herinnerd. In een Franse krant stond de volgende uitleg voor het maken van een opberglade: ‘Toutes les planchettes utilisées pour fabriquer ce range-couverts ont été obtenues à partir de chutes de volige en peuplier. Toutefois, si l’on ne dispose pas de chutes de bois ni d’une scie circulaire, on peut se procurer des planchettes rabotées dans une grande surface de bricolage.’Raboteux

Een Frans woordenboek gaf de volgende verklaring: Een ‘rabot’ is een houtschaaf. Raboter bestaat ook als werkwoord en betekent zoiets als glad maken. Een arbeider die hout schaaft noemt men een raboteur en een machine die hetzelfde doet noemt men een raboteuse. Het woord rabot wordt ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt en dan betekent het grof of ongelijk: un chemin raboteux, un style raboteux. Een omschrijving die wel toepasselijk is voor een wijk, waarin vlak naast elkaar gebouwen in geheel verschillende stijlen zijn opgetrokken. Denk aan Toreke, de Rabotblokken, het Gerechtsgebouw en het Manchestergebouw.

Petanque

PetanqueNaast het Filips Van Cleefblok is ruim een jaar geleden een petanquebaan geïnstalleerd. Petanque is de Provençaalse variant van ‘jeu de boules’. Jeu de boules omvat alle spelen waarbij metalen ballen worden gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog is petanque begonnen aan een geweldige opmars. Eerst door heel Frankrijk en vervolgens door de rest van Europa. Het toenemende toerisme heeft hier zeker toe bijgedragen. Het kan op elke ondergrond gespeeld worden en vereist weinig materiaal. Een set metalen ballen en een ‘but’ of ‘cochonnet’ en de wedstrijd kan beginnen. Het wordt individueel, of in groepjes van twee of drie gespeeld. De eerste speler trekt een cirkel van 50 centimeter en gooit het houten balletje tussen de 6 en 10 meter ver weg. Vervolgens neemt hij een metalen bal en probeert die zo dicht mogelijk bij het houten balletje te lanceren. Petanque-001De overige spelers doen hetzelfde, maar mogen de eerste bal bijvoorbeeld wegstoten of het houten balletje naar een andere plek schieten. Voor veel mensen is petanque een ontspannend gezelschapsspel. Een klein percentage beoefent petanque als sport. Een buurtbewoner wist me te vertellen dat het wereldtoernooi petanque in 1981 hier in Gent plaats vond.

Hofleverancier Rabotvins

Nu we op 21 juli een nieuwe koning krijgen, houden alle hofleveranciers van België hun ‘fingers crossed’ om deze titel te behouden. Rabotvins op de Vogelenzang is zo’n bedrijf.

Rabotvins werd in 1938 opgericht door Emile De Schepper en Ghislaine De Moor onder de naam ‘Het Rabot’ gelegen aan de Brusselsesteenweg 39. Ze produceerden er jenevers en likeuren.  In 1957/58 werd  textielfabriek SA Linière Gantoise aan de Vogelenzang gesloten.  Drie jaar later  verhuist ‘Het Rabot’ naar de bijbehorende leegstaande directeurswoning die uit 1862 stamt en verandert haar naam in Rabotvins.

Door de jaren is Rabotvins zich gaan toeleggen op het importeren van kwaliteitswijnen. Inmiddels bezitten zij vijf châteaux in de gereputeerde Franse wijnstreek Bordeaux.

In 1958 hebben ze het aperitief Godelieve op de markt gebracht, in 1984 gevolgd door Forto d’Oro, het paradepaardje van Rabotvins. Verder produceren ze nog Don Miguel en Barmoni. Al deze apertieven  zijn gemaakt op basis van rode of witte wijn, die vervolgens op smaak gebracht worden met specerijen en kruiden als kaneel, koriander, gentiaan en bittere sinaasappel, waaraan suiker wordt toegevoegd om de bittere smaak te verzachten.

De naam Godelieve is geïnspireerd op Sinte Godelieve van de abdij van Gistel, nabij Brugge, maar houdt er verder geen verband mee.

Zou het op openmonumenten dag of openbedrijven dag niet mogelijk zijn om de deuren  voor het publiek open te zetten, zodat wij buurtbewoners kennis kunnen maken met dit interessante bedrijf?

Koninklijke Dekenij Blaisantvest-Gasmeterlaan

Monument oorlogslachtoffersDe Koninklijke Dekenij Blaisantvest-Gasmeterlaan bestaat niet meer. De oorsprong van deze dekenij was de inhuldiging in 1920 van het monument voor oorlogsslachtoffers aan de Blaisantvest. De bewoners verenigden zich onder de naam ‘braderij Plezante Vest-Gasmeterlaan en aanpalende’. Ze organiseerden elk jaar, ongeveer de tweede zaterdag van augustus, een feest rond de inhuldigingsdatum van dit oorlogsmonument. In 1946 sloten ze  zich aan bij het Verbond der dekenijen. Op hun inschrijvingsblad was vermeld dat zij op dat ogenblik 550 leden telden waaronder niet minder dan 30 caféuitbaters. Vanaf 1956 mag ze zich Koninklijk noemen. In de buurt woonden veel schippers, andere hadden er hun domicilie. De Blaisantvest was toen nog niet gedempt. De deken en dekenin waren bekende figuren uit de scheepvaartwereld. De laatste jaren vormden de gepensioneerde schippers met hun familie het leeuwenaandeel in het dekenij leven in deze buurt. Van de schipperscafés op de hoekpandjes is weinig terug te vinden. De meeste zijn woonhuis of nachtwinkel geworden. Van de schipperspopulatie valt na goed zoeken hier en daar nog iets te bespeuren. Het monument heeft het langer uitgehouden. Het is onlangs teruggeplaatst in de nieuwbouw bij de Gaardeniersbrug.

Koninklijke Dekenij Wondelgemstraat

GebuurtenHet leuke aan de Weggeefwinkel is dat je er iets kunt meenemen dat je anders nooit van je leven zou kopen. De laatste keer kwam ik thuis met het boek ‘Gebuurteleven en dekenijen te Gent, 14de – 20ste eeuw’.

De oorsprong van de dekenijen waren de 14e eeuwse ‘gebuurten’. Groepen buurtbewoners, die zich spontaan verenigden zonder enige invloed van het stadsbestuur. Ze kwamen bij elkaar in een café of parochiezaaltje. Ze stonden in voor solidariteit, veiligheid, maar organiseerden vooral feesten en optochten. Vanaf het einde van de 16e eeuw begon het stadsbestuur zich te realiseren dat ze deze gebuurten goed konden inzetten en verleende hen allerlei taken. De deken (de term duikt voor het eerst op in 1539) krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, het beslechten van burenruzie, hygiëne, armoedebestrijding. Vanaf 1600 gaat het Gentse stadsbestuur de gebuurten inschakelen als half-officiële en onmisbare stadsdienst. De deken wordt de verbindingsman tussen het stadhuis en de man in de straat. Hij regelde zaken als geboorte, huwelijk, dood en werd uitgenodigd bij officieel bezoek van de Koning of ander hooggeplaatste personen. Het was een onbezoldigde functie met hoog aanzien. In 1795 werden de gebuurten door de Fransen afgeschaft. In 1804 werden ze opnieuw opgericht, maar in hun oorspronkelijke functie van ‘goed huisvader’. Vanaf 1898 spreekt men niet langer van gebuurten, maar van dekenijen. In 1947 bundelen de gebuurten zich tot Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad Gent.

Lees verder

Zondag 28 april Openwervendag

Aanstaande zondag zetten in heel België bouwbedrijven tussen 10u00 en 17u00 hun deuren open voor het publiek. Dit is een unieke kans om een kijkje te gaan nemen in het Forensisch Psychiatrisch Centrum dat in de steigers staat op de Widauwkaai 49. DSCN3153Momenteel zitten gedetineerden met een psychische stoornis samen met gewone gevangenen. In dit nieuwe centrum worden de gedetineerden eerst geobserveerd en vervolgens krijgen ze een gepaste behandeling. Het centrum is verdeeld in vier zones. In de eerste zone is het regime even streng als in de gevangenis. De laatste zone is een zogenaamde ‘vrije’ zone. Het gebouw moet aan veel strenge veiligheidseisen voldoen, zo wordt er gewerkt met extreem vandaalbestendig materiaal en speciaal glas voor ramen en deuren.

Er zijn rondleidingen voorzien van twintig minuten plus drankje.

Belgische filmaffiches

Wie naar de tentoonstelling Belgische filmaffiches in cc. Meulestede is gegaan, was er niet aan voor de moeite. Er hingen een veertigtal originele affiches uit de privé verzameling van Ronnie Pede. Het geheel gaf een mooi beeld van de filmindustrie in de jaren 50 en 60. Lees verder

Tweede aflevering Canvas documentaire Vooruit

De tweede aflevering van de documentaire over het honderdjarig bestaan van Vooruit ‘Bloei en teloorgang van het tijdperk der kameraden’ wordt uitgezonden op dinsdag 23 april om 21u35.

Tijdens WO II Moest Vooruit haar activiteiten gedurende een lange periode stopzetten. Het gebouw werd eerst door de geallieerde troepen gebruikt als ‘huis voor ontspanning’ voor de soldaten aan het front. Tijdens de Duitse bezetting van Vooruit transformeerde de concertzaal zelfs in een varkensstal.

 

Maria Gorettikerk

Toren Maria Gorettikerk 7-02-2005 6-41-32Maria Gorettikerk 5-02-2005 1-57-36

Vorig jaar zomer heb ik de Maria Gorettikerk een beetje bij toeval ontdekt, omdat ze deel uitmaakte van kunstenfestival Track. De dienstdoende suppoost wist niets over de kerk te vertellen. Het is me ook niet helemaal duidelijk of dit nu een katholieke of protestantse kerk is. De kerk is betrekkelijk nieuw. Ze werd in 1961 gebouwd. Achter het altaar hangt een imposant ijzeren Christusbeeld van expo 1958. Tussen 2007 en 2008 was haar voortbestaan even bedreigd in verband met plannen voor sociale woningbouw.

Maria Gorettikerk 21-04-2013 19-48-39Op 30 januari 2009 nam Dominicus Gent haar intrede in deze kerk. Zij houden er elke zondag om 10u30 een viering.

Opendeurdag brandweer zondag 5 mei

 DSCN2867Op zondag 5 mei is het opendeurdag bij de brandweer. Tussen 10 en 18 uur zijn er ononderbroken rondleidingen en demonstraties. Gezien het beperkt aantal parkeerplaatsen verzoekt de brandweer het publiek zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen.

www.Opendeurdag:zondag 5 mei.

 

Wie daar dan toch in de buurt is kan ook de buitenkant van de gebouwen van La Filature de la Nouvelle Orléans bekijken.

Filature de la Nouvelle Orléans 2 2-02-2005 5-14-23Filature de la Nouvelle Orléans 1 2-02-2005 5-13-52

KAHO-Sint Lieven

KAHO staat voor Katholieke Hogeschool Oost Vlaanderen, maar waar komt die toevoeging Sint-Lieven vandaan? Het antwoord valt te bewonderen in de gebouwen van de hogeschool zelf.
Deze koperenbrouwketels zijn een aandenken aan de Hogere Technische Brouwerijschool Sint-Lieven in de Gildestraat.  Deze school is gesloten en de opleiding tot bierbrouwer vormt nu een onderdeel van de KAHO-studierichtingen. Op de muur hangt een plakkaat met het opschrift ‘Opening 19 maart 2008 in het bijzijn van (onder andere) Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent.

 

bezoek tentoonstelling “Nerveuze Vrouwen”

Femma bezoekt op zondag 21 april de tentoonstelling ‘nerveuze vrouwen’ in het museum Dr. Guislain.

Afspraak: om 13u45 aan het museum Dr. Guislain
Toegangsprijs: 6 € of 4 € (reducties)
De gids is een tractatie van Femma St. Jozef.
Iedereen, zowel mannen als vrouwen zijn welkom
Inschrijving en info: Betty Spiers: info@bspiers.be, 09/225 11 20 of Mieke Nuyttens: mnuyttens@yahoo.com, 0477/789922

Info over de tentoonstelling:
Twee eeuwen vrouwen en hun psychiaters
Vrouwen worden al eeuwenlang als ‘nerveuzer’ beschouwd dan mannen, eerder ten prooi aan labiliteit en geestesziekte, vaker lastiggevallen door geesten en demonen. Maar zijn zij nu ook in werkelijkheid ‘zieker van geest’?

Lees verder