Toekomst van de parochie Sint-Jozef

Allicht weten jullie al dat de 24 parochies zoals deze in 9000 Gent bestaan, niet zullen kunnen blijven. De reden is niet moeilijk te raden: te weinig pastoors en het kerkpubliek dat kleiner wordt. In het bisdom en vooral in het dekenaat is er daar rond heel wat nagedacht, onderzoek gebeurd, vergaderd… Het resultaat is dat er 3 ankerparochies zullen overblijven: de Sint-Martinus parochie op Ekkergem, parochie van Sint-Pieters-buiten en H. Kerst parochie.
Onze Sint-Jozef parochie zal samen met Sivi behoren tot de Sint-Martinus parochie van Ekkergem. Tot deze parochie behoren al enkele jaren de parochies van Sint-Jan Baptist, van Malem en van Sint-Theresia. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2015 letterlijk de deuren van onze kerk te sluiten en geen vieringen meer te geven. Dat zou het lot zijn van alle parochies waar maar een heel kleine groep gelovigen meer zijn, weinig huwelijken, weinig begrafenissen, geen catechese meer…

Men is daarop terug gekomen en zolang er een pastoor is, bij ons dus zolang Koen er is, blijven er hier vieringen doorgaan. Maar uiteraard wordt er nu naar de toekomst gekeken. Er is al een hele tijd een samenwerkingsverband tussen de drie parochies die tot Ekkergem zullen behoren. We komen geregeld samen in het pastoraal beraad, zone west. Dat is vergelijkbaar met een parochieploeg waar alles wat liturgie, diaconie en vorming betreft, besproken wordt. Zo voorzien we vanaf januari een gezamenlijk parochieblad zodat we elkaar beter leren kennen, ook elkaars speciale vieringen en activiteiten.

De wekelijkse zondagsvieringen blijven in het komend jaar verder doorgaan in eigen kerk. Toch zullen bepaalde vieringen, bvb. tijdens de komende Goede Week, doorgaan in één van de kerken van ons dekenaat west. Zo zal bvb. de Goede Vrijdagviering volgend jaar hier doorgaan voor alle parochies van zone west. Ook de Pinksterviering zal hier gemeenschappelijk gevierd worden. Voor andere belangrijke vieringen op andere plaatsen zullen ook wij uitgenodigd worden om er aan deel te nemen. Zo hopen we te groeien naar een grotere gemeenschap van christenen. De liturgie- en gitaargroep hebben zich uiteraard ook bezonnen over ‘hun toekomst’. We hebben besloten om zeker dit werkjaar zoals andere jaren voort te doen. Op de hoogdagen (Allerheiligen, Kerstavond, Paaswake, Pinksteren) verzorgen wij de vieringen, ook met de advent en de vasten.

We hebben er nog altijd goesting in en we hopen van jullie hetzelfde.
Mieke Nuyttens – in ‘nieuwsbrief Sint-Jozef en Rabot’

Reacties zijn gesloten.