School De Mozaïek (Blaisantvest) wint de WGO-prijs

wgoDe Mozaïek met project ‘Park brengt school en buurt samen’

Klik hier voor het filmpje.

Basisschool De Mozaïek telt heel wat verschillende nationaliteiten. De school heeft drie vestigingen in Gent.

Het project
Eén vestiging ligt in de Kaprijkestraat in Gent, een buurt waar mensen met verschillende culturele, etnische en socio-economische achtergronden samenleven. De vestiging bevond zich eerst in de Blaisantvest, op de site Maria Goretti, genaamd naar de aanwezige kerk. Toen de eigenaar de site verkocht aan de stad Gent, werd de school dakloos. De stad stelde voor om de school te verhuizen naar het aanpalende gebouw van de Stedelijke Integratiedienst. Een voormalig schoolgebouw.

Ondertussen is de kleuterschool verhuisd naar de Kaprijkestraat. Elk schooljaar zal er een leerjaar toegevoegd worden, tot een volledige basisschool. Een gevolg van de capaciteitsproblematiek waarmee het Gentse onderwijslandschap kampt.

Het project is een unieke samenwerking tussen De Mozaïek en de stad Gent. Het was de uitgelezen kans om de school bewust mee op te nemen in de hertekening van de hele site Maria Goretti en die meteen ook maximaal publiek toegankelijk te maken. De omgeving rond de bestaande kerk wordt een groene long tussen de huizen, een groene zone met ontspanningsmogelijkheden en rustkansen voor alle leeftijden. De school en de buurt ontmoeten elkaar in het park.

Juryverslag
Ook hier bestond er eensgezindheid bij de jury. Het project is prijzenswaardig in tal van opzichten. Heel veel waarden worden op een prachtige manier in de praktijk omgezet, met oog voor alle betrokkenen en de omgeving. Als voornaamste uitschieter het opnemen van een integrale verantwoordelijkheid: de integratie van mensen, kinderen, ouders en omwonenden. Iedereen hoort erbij. Een plek waar alle mensen een rustkans kunnen krijgen. Samen-leven in verbondenheid.

Reacties zijn gesloten.