Nieuwjaarsbrief van pastoor Koen

BIJ DIT BEGIN…..

wens ik jullie allemaal een goede gezondheid en alle liefs samen met zo velen met wie jullie het leven delen!

Dank ook voor de steun en de vriendschap die ik dagelijks krijg van zo velen: huisgenoten, medewerk(st)ers en bondgenoten, mensen die bekommerd zijn en hier werken aan ‘goed leven’.

Het afgelopen jaar hebben we met heel velen gewerkt aan een dagelijkse ontmoetingsplaats: ‘Eetcafé Toreke‘ kwam tot stand en het werd een onverhoopt succes: heel veel mensen zijn zeer enthousiaste bezoekers geworden, een tref- en eetpunt in onze wijk.

 

Zelfs mensen die het financieel moeilijk hebben voelen er zich thuis. Het is maar een kleine stap, maar toch belangrijk om iets te doen aan de eenzaamheid van velen onder ons.

Goede en gezonde kontakten zijn voor heel velen zo noodzakelijk. Zo heeft ook onze Femma (KAV) samen met het Wijkgezondheidcentrum de afgelopen maanden met succes ‘Gezond Rabot’ georganiseerd. Zo leren onze verschillende culturen hier op ’t Rabot elkaar kennen.

Ook de contacten tussen de verschillende religies kregen aandacht tijdens het afgelopen jaar.

Door het project ’Samen gaan stemmen’ probeerden we ons in te zetten voor vredevolle en rechtvaardige verhoudingen in onze wijk. Zo leren we stilaan om gewetensvol te leven en ‘de andere’ als medebewoners tegemoet te treden, de angst voor elkaar neer te leggen en dialoog aan te gaan.

De Driekerkenviering bracht vorig jaar de drie geloofsgemeenschappen op ’t Rabot voor het eerst samen en versterkte onze onderlinge verbondenheid.

Op zondag 20 januari  a.s. houden we terug een gemeenschappelijke viering en maken we met elkaar kennis in de Dominicusgemeenschap, in de kerk van Maria Goretti.

Ook onze eigen St-Jozefgemeenschap blijft een trouwe bondgenoot in onze wijk.

Op 5 mei jl. hielden we een Open Kerkdag, waarop we zochten hoe we in de toekomst ons kerkgebouw terug aan de wijk kunnen geven. Ondertussen hebben we reeds enkele voorstellen gekregen en zullen we in de komende maanden weer samenkomen om verdere mogelijke plannen te bespreken. Ons kerkbestuur en onze beleidsploeg doet er alles aan om het gebouw verder goed te onderhouden en voor de toekomst meer open te stellen.

De werkgroep Liturgie zorgt maandelijks voor zinvolle vieringen in een steeds prachtig decor.

Ziekenzorg draagt zijn steentje bij om ouderen en zieken te bezoeken, ook tijdens deze nieuwjaarsmaand,  bij vroegere mensen uit onze wijk die thans in allerhande rusthuizen worden verzorgd.

Het mooiste en kostbaarste instrument in onze kerk is het orgel. Reeds 100 jaar wordt dit prachtig orgel hier bespeeld. Het orgel stond op de Wereldtentoonstelling 1913 in Gent en werd nadien aan onze kerk geschonken.. Wekelijks speelt onze sympathieke en kundige organist Paul Hoste tijdens de liturgische diensten op dit prachtig instrument.

We hopen elkaar dit jaar verder in vriendschap en inzet verder te mogen ontmoeten.

De eerste afspraak is op zondag 20 januari  in de Driekerkenviering, en op vrijdag 25 januari op de nieuwjaarsreceptie in ons Buurtcentrum.

Tot dan.

Koen

Reacties zijn gesloten.