In en rond Sint-Jozef

DRIEKERKENVIERING

Op zondag 20 januari om 10.15 u. vieren – ter gelegenheid van de week van de Eenheid –  de drie geloofsgemeenschappen op het Rabot hun gemeenschappelijk geloof in de Dominicus, Maria Gorettikerk.
Wie zijn onze verschillende geloofsgemeenschappen en wat doen ze hier?

AAN GODS LIEFDE TOEVERTROUWD
Louisa Pallemans (°1922), echtgenote van Gerard Spiesschaert

DOMINICUS

Zoek je een plek om het leven te vieren in zijn broze en toch sterke kracht?
Inspiratie en vuur om op jou plek in de Gentse Rabotwijk het leven betekenisvol te houden?
een moment van rust en bezinning?
Voel je je ontheemd in de bijbels-christelijke traditie en wil je weer wat thuiskomen, met en bij tochtgenoten?

Dominicus Gent zingt, bidt, verstilt, en zoekt naar woorden. In een kring worden brood en wijn gedeeld. Toegewijde vrouwen en mannen gaan voor. Samen laten we ons dragen en uitdagen door de bijbel en door wijsheid uit andere levensbeschouwingen. We willen lief en leed delen van elkaar en van de ruimere samenleving. We willen er over nadenken en, waar kan, een kleine stem verheffen, een steen verleggen. We willen aandacht en ruimte scheppen voor kinderen en jongeren.

Elke zondag om 10.30 u. in de Maria Gorettikerk aan de Blaisantvest 37 (recht tegenover de achteringang van AZ Sint-Lucas).
http://www.dominicusgent.be/

 

PROTESTANTSE RABOTKERK

Begijnhoflaan 31

Dominee Marc Loos

Marc.loos@telenet?be

09 253 29 00 – 0486 933 739

 

Is een open en gastvrije kerk op onze wijk.

Een levendige, veelkleurige en geëngageerde gemeenschap

met een zeer pluriforme samenstelling waaronder veel kinderen.

Allereerst wil ze een plaats zijn waar gemeenschap beleefd wordt,

waar het zoeken naar de omgang met God vorm krijgt in diversiteit,

waar solidariteit concreet wordt gemaakt,

waar openheid voor de buurt en de wijdere samenleving geoefend wordt.

 

Zij is verder een kruispunt van vele initiatieven en activiteiten,

een plek waar diverse groepen en verenigingen zich thuis voelen:

Het Interkerkelijk Beraad Gent, de ‘Holy Corner’, een samenwerking tussen de anglicaanse, de orthodoxe, rooms-katholieke en protestantse kerk.

De Interreligieuze Werkgroep Gent heeft er haar stek.

Deze groep organiseert regelmatig interreligieuze vieringen, ontmoetingen en gesprekken.

Ook komen er nu en dan mensen uit verschillende culturen samen in de interculturele Bijbelleesgroep en worden in de kerk zelf regelmatig culturele activiteiten georganiseerd (muziekconcerten en kooroptredens).

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10 u.

Na de dienst gelegenheid tot ontmoeting (in de kelder beneden).

Voor kinderen van 4-12 jaar is er een kindernevendienst, voor jongeren is er de jeugdkerk.

 

 

SINT-JOZEFKERK

in de Wondelgemstraat

Pastorie: Bij St. Jozef 13

Pastor: Koen Blieck

09 223 13 96

koen.blieck@skynet.be

 

Een gemeenschap van christenen midden een migrantenwijk die sinds het Concilie resoluut gekozen heeft om zich ten dienste te stellen van de wijk Rabot.

In hun monumentaal kerkgebouw, dat midden de wijk de staat, blijven christenen regelmatig samenkomen in allerhande vieringen. Tot op vandaag zoeken ze er inspiratie in een hedendaagse liturgie, mede verzorgd door de Werkgroep Liturgie.

Het gebouw staat steeds open voor allerhande initiatieven en talrijke groepen komen er op bezoek, niet alleen om dit prachtig beschermd gebouw te bekijken, maar vele scholen en bewegingen willen er ook iets horen over de verschillende religieuze groepen die hier op de wijk gevestigd zijn (o.a. drie moskees).

Het kostbaarste instrument is wel het orgel, dat reeds 100 jaar in onze kerk wekelijks wordt bespeeld.

Onze verenigingen, zoals Femma (vroegere KAV) en Ziekenzorg zijn nog steeds trouwe bondgenoten in onze wijk die elkaar in vriendschap en inzet regelmatig ontmoeten in het Buurthuis en het eetcafé Toreke.

Tijdens het voorbije jaar organiseerde onze gemeenschap een Open Kerkdag, waarop we samen zochten hoe we in de toekomst ons kerkgebouw kunnen terug aan de wijk geven. Ondertussen hebben we reeds enkele voorstellen gekregen en zullen we in de komende maanden de plannen en voorstellen bespreken.

Ons Kerkbestuur en onze Beleidsploeg doet er alles aan om het gebouw verder goed te onderhouden en voor de toekomst open te stellen.

 

Eucharistievieringen: zaterdag om 18 u. en ’s zondags om 10 u.

Doopsels en andere vieringen op afspraak.

 

 

 

VIERINGEN IN SINT-JOZEF

 

zaterdag 12 januari

18.00 u. gezongen eucharistieviering t.i.v. familie D’ Heldt

zondag 13 januari

10.00 u. gezongen eucharistieviering

11.00 u. doop van Toon Gevaert

 

Reacties zijn gesloten.