‘Autodelen met je buren’ in het Rabot

ditisonswagenparkAutodelen wordt populairder. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van het delen van een wagen. Om autodelen bekender en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen ongeacht inkomensniveau, afkomst of werksituatie lanceren Autodelen.net (Vlaams Netwerk Autodelen), Dégage vzw, de stad Gent  en Thuis in de stad, het stedenbeleid van de Vlaamse overheid, samen de campagne ‘Autodelen met je buren’.

Hier vindt u de uitnodiging voor het persmoment in de moskee op de Elyzeese Velden:
persuitnodiging autodelen in Rabot en Brugse poort

Voordelen autodelen

Met de campagne ‘Autodelen met je buren’ willen Autodelen.net en haar partners diverse groepen stadsbewoners aanmoedigen om een auto te delen met elkaar. “Autodelen heeft veel voordelen. Door met andere mensen uit dezelfde buurt één of meerdere auto’s te delen, deel je niet alleen de kosten (van verzekering, taksen, onderhoud, verbruik, …) maar leer je ook je buren kennen. Autodelen doet het autobezit en de parkeerdruk verminderen en helpt op die manier de publieke ruimte in de stad leefbaarder te maken, precies wat we beogen met het nieuwe mobiliteitsplan van Gent”, aldus schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw.

Het doel is om, naast de mobiliteits- en milieuvoordelen die eigen zijn aan autodelen, ook de basismobiliteit en zelfredzaamheid van mensen en de sociale cohesie in de buurt te verhogen.

“Wat ‘autodelen met je buren’ zo sterk maakt is dat je niet alleen bewust kiest voor het juiste en meest efficiënte vervoersmiddel, maar ook dat je het contact met je omgeving versterkt, “ vertelt Karel Lootens van Dégage.

De campagne loopt niet alleen in Gent, maar onder andere ook in de centrumsteden Leuven, Antwerpen, Mechelen en Roeselare. Uniek is dat er voor de eerste maal samengewerkt wordt met de moslimgemeenschap. Imam Brahim Latouss was meteen enthousiast over het idee van Autodelen.net. “Het project is een laagdrempelige methode om de buurtbewoners van Rabot en Brugse poort kennis te laten maken met autodelen”, aldus de imam.

Lokale ambassadeurs
Om zoveel mogelijk groepen mensen te bereiken worden lokale ambassadeurs aangesteld die het eerste aanspreekpunt vormen voor de buurt en mensen informeren over autodelen. Door samen te werken met verschillende organisaties probeert Autodelen.net het aanbod toegankelijk te maken voor een breed publiek.

In Gent werkt Autodelen.net onder andere samen met Dégage (de grootste kostendelende autodeelgroep van Vlaanderen) en de Moskee aan de Elyzeese velden. Bovendien beschikt het project over nauwe contacten met het lokale buurtteam Rabot/Brugse Poort.

Autodelen met je buren in de praktijk
Bij autodelen gebruik je de auto enkel als je hem nodig hebt. Heb je hem niet nodig, dan kan iemand anders hem gebruiken. De praktische regeling is heel eenvoudig. Je maakt afspraken via een contract met de eigenaar, daarna reserveer je de wagen (telefonisch of via een online reservatiekalender) en na gebruik betaal je enkel het aantal gereden kilometers. Afhankelijk van het type wagen betaal je een vaste kilometerprijs (tussen de 0,25 à 0,35 €) aan de eigenaar.

Geïnteresseerde personen kunnen deelnemen aan een gezamenlijke info-sessie van Autodelen.net en Dégage. Daarna kunnen zij lid worden van Dégage of zelf een autodeelgroepje opstarten.

Meer weten?
Jeffrey Matthijs, coördinator Autodelen.net
jeffrey@autodelen.net
0495/88.34.98

Reacties zijn gesloten.